Nazaj na:  

 

Kako XDR pomaga zdravstvenemu sektorju pri zaščiti pred kibernetskimi napadi?

Ko gre za kibernetske napade, hekerji ne diskriminirajo in vsako podjetje ali sektor je lahko tarča napadalcev. Vendar pa je le malo panog, ki so tako privlačne tarče kot zdravstveni sektor.

 

Biti član varnostne ekipe v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah ni lahko delo. Zdravstveni sektor je bil v zadnjih nekaj letih močno obremenjen z zahtevami po modernizaciji in digitalni transformaciji. Ne smemo pozabiti niti na pandemijo Covid-19. Vse to je povzročilo povečano ranljivost sistemov, kot so (BYOD, cloud, telemedicina, PACS in EHR) in večje število varnostnih napadov. Tehnologija XDR vam lahko pomaga.

 

Večje zdravstvene ustanove ali bolnišnice veljajo za kritične organizacije in se pričakuje, da bodo izpolnjevale minimalne varnostne zahteve. Na prvem mestu so zahteve po skladnosti z ustreznimi predpisi, kot so predpisi o varstvu podatkov.

Izvajalci storitev v zdravstvu imajo na voljo veliko občutljivih podatkov, vsi ti podatki pa morajo biti svojemu osebju stalno na voljo – ne glede na lokacijo. Omenimo še dejstvo, da se zdravstveni sektor močno zanaša na infrastrukturo OT, ki postaja vse bolj ranljiva za kibernetske napade. Zato je jasno, da izpolnjevanje minimalnih varnostnih zahtev ni dovolj.

V primeru varnostnega incidenta, ki lahko neposredno vpliva na delovanje zavoda, so varnostne ekipe dolžne takšen incident takoj prijaviti pristojnim organom. Prav tako morajo ekipe nenehno upoštevati smernice in poročila o ogroženosti vseh pristojnih institucij, da bi se izognili morebitnim tveganjem. Hitrost je ključna. Prej ko bo varnostni incident opažen in bodo sproženi protiukrepi, lažje bo popravilo škode.
 

Hitra reakcija in odziv na grožnje sta ključna

 

Kar se v teoriji sliši zelo preprosto, je v praksi pogosto zelo zapleteno. Tako so varnostne ekipe v zdravstvenem sektorju dobro seznanjene z naslednjimi izzivi:

  • Varnostne ekipe so nenehno bombardirane z varnostnimi opozorili. Nihče nima dovolj časa, da bi med tisoč opozorili hitro opazil in izločil tista, ki predstavljajo realno tveganje.
  • Izziv je tudi zelo kompleksna infrastruktura, ki je značilnost večine zdravstvenih ustanov. Vsak sistem je treba upravljati ločeno. Ne samo, da gre za dolgotrajen proces, ampak tak način dela zmanjšuje vidnost in povečuje možnost kibernetskih napadov.
  • Dodaten problem predstavljajo izolirani silosi informacij, ki vključujejo zamudno ročno delo. To seveda poveča možnost napake.

 

Hitra reakcija in odziv na grožnje je ključnega pomena, kar še posebej velja za zdravstveni sektor. To lahko pogosto otežijo zastareli zdravstveni sistemi. Sektor je namreč močno odvisen od podedovanih sistemov, ki uporabljajo zastarelo programsko opremo in so povezani z medicinskimi pripomočki (na primer diagnostične naprave).

Za ustrezno zaščito in izogibanje scenarijem, ki ogrožajo delovanje sistema, potrebujejo zdravstvene ustanove učinkovito rešitev, ki poveča vidljivost in nakazuje potencialno nevarne dejavnosti v celotni IT infrastrukturi. Takšna rešitev mora tudi filtrirati relevantna opozorila o grožnjah in nuditi priporočila za odzivanje na grožnje.

 

To lahko dosežemo z integracijo različnih varnostnih sistemov. Nato je treba med temi istimi sistemi vzpostaviti stalno komunikacijo. Informacije o grožnjah morajo prispeti pravočasno in se analizirati v osrednjem podatkovnem jezeru. Z vključitvijo globalnih podatkov o grožnjah v analizo lahko tveganja prepoznamo veliko hitreje.

 

V okviru zdravstvenega varstva je zelo pomembno, da izvajamo odkrivanje in analizo groženj tako na končni točki kot na ravni omrežja. To je pomembno, ker je pogosto nemogoče namestiti varnostno programsko opremo na sisteme medicinske tehnologije.

 

Trend Micro Vision One je rešitev zgrajena na tehnologiji XDR in omogoča povezovanje elektronske pošte, končnih točk, strežnikov, oblačnih okolij in omrežij. To daje varnostnim ekipam širši pogled in se lahko odzovejo na varnostne grožnje z enega mesta.

 

Glavne prednosti Vision One platforme

 

XDR (Extended Detection and Response) zmanjša količino varnostnih obvestil in jih spremeni v uporabno in ustrezno število opozoril Centralna konzola varnostnim ekipam omogoča hiter odziv in reševanje incidentov, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje. Hkrati lahko vidijo, na katere sisteme je napad vplival, kako napad napreduje in kako ga premagati. Tak način dela je uporaben predvsem za manjše organizacije, ki imajo manj zaposlenih in manjši proračun. Glede na poročilo ESG Research Insights Report avtomatizirani sistemi, kot je platforma Vision One, nadomestijo osem zaposlenih s polnim delovnim časom. Vision One omogoča hitrejši odziv, blaži škodo in zagotavlja skladnost z ustreznimi predpisi To cost-effective rešitev prispeva k povprečnemu prihranku 25 % v okviru licenciranja

NAZAJ NA:  Actual I.T. Novice     |     Unistar novice     |     Astec novice     |     Itelis novice

Kako XDR pomaga zdravstvenemu sektorju pri zaščiti pred kibernetskimi napadi?

Ko gre za kibernetske napade, hekerji ne diskriminirajo in vsako podjetje ali sektor je lahko tarča napadalcev. Vendar pa je le malo panog, ki so tako privlačne tarče kot zdravstveni sektor.

 

Biti član varnostne ekipe v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah ni lahko delo. Zdravstveni sektor je bil v zadnjih nekaj letih močno obremenjen z zahtevami po modernizaciji in digitalni transformaciji. Ne smemo pozabiti niti na pandemijo Covid-19. Vse to je povzročilo povečano ranljivost sistemov, kot so (BYOD, cloud, telemedicina, PACS in EHR) in večje število varnostnih napadov. Tehnologija XDR vam lahko pomaga.

 

Večje zdravstvene ustanove ali bolnišnice veljajo za kritične organizacije in se pričakuje, da bodo izpolnjevale minimalne varnostne zahteve. Na prvem mestu so zahteve po skladnosti z ustreznimi predpisi, kot so predpisi o varstvu podatkov.

Izvajalci storitev v zdravstvu imajo na voljo veliko občutljivih podatkov, vsi ti podatki pa morajo biti svojemu osebju stalno na voljo – ne glede na lokacijo. Omenimo še dejstvo, da se zdravstveni sektor močno zanaša na infrastrukturo OT, ki postaja vse bolj ranljiva za kibernetske napade. Zato je jasno, da izpolnjevanje minimalnih varnostnih zahtev ni dovolj.

V primeru varnostnega incidenta, ki lahko neposredno vpliva na delovanje zavoda, so varnostne ekipe dolžne takšen incident takoj prijaviti pristojnim organom. Prav tako morajo ekipe nenehno upoštevati smernice in poročila o ogroženosti vseh pristojnih institucij, da bi se izognili morebitnim tveganjem. Hitrost je ključna. Prej ko bo varnostni incident opažen in bodo sproženi protiukrepi, lažje bo popravilo škode.
 

Hitra reakcija in odziv na grožnje sta ključna

 

Kar se v teoriji sliši zelo preprosto, je v praksi pogosto zelo zapleteno. Tako so varnostne ekipe v zdravstvenem sektorju dobro seznanjene z naslednjimi izzivi:

  • Varnostne ekipe so nenehno bombardirane z varnostnimi opozorili. Nihče nima dovolj časa, da bi med tisoč opozorili hitro opazil in izločil tista, ki predstavljajo realno tveganje.
  • Izziv je tudi zelo kompleksna infrastruktura, ki je značilnost večine zdravstvenih ustanov. Vsak sistem je treba upravljati ločeno. Ne samo, da gre za dolgotrajen proces, ampak tak način dela zmanjšuje vidnost in povečuje možnost kibernetskih napadov.
  • Dodaten problem predstavljajo izolirani silosi informacij, ki vključujejo zamudno ročno delo. To seveda poveča možnost napake.

 

Hitra reakcija in odziv na grožnje je ključnega pomena, kar še posebej velja za zdravstveni sektor. To lahko pogosto otežijo zastareli zdravstveni sistemi. Sektor je namreč močno odvisen od podedovanih sistemov, ki uporabljajo zastarelo programsko opremo in so povezani z medicinskimi pripomočki (na primer diagnostične naprave).

Za ustrezno zaščito in izogibanje scenarijem, ki ogrožajo delovanje sistema, potrebujejo zdravstvene ustanove učinkovito rešitev, ki poveča vidljivost in nakazuje potencialno nevarne dejavnosti v celotni IT infrastrukturi. Takšna rešitev mora tudi filtrirati relevantna opozorila o grožnjah in nuditi priporočila za odzivanje na grožnje.

 

To lahko dosežemo z integracijo različnih varnostnih sistemov. Nato je treba med temi istimi sistemi vzpostaviti stalno komunikacijo. Informacije o grožnjah morajo prispeti pravočasno in se analizirati v osrednjem podatkovnem jezeru. Z vključitvijo globalnih podatkov o grožnjah v analizo lahko tveganja prepoznamo veliko hitreje.

 

V okviru zdravstvenega varstva je zelo pomembno, da izvajamo odkrivanje in analizo groženj tako na končni točki kot na ravni omrežja. To je pomembno, ker je pogosto nemogoče namestiti varnostno programsko opremo na sisteme medicinske tehnologije.

 

Trend Micro Vision One je rešitev zgrajena na tehnologiji XDR in omogoča povezovanje elektronske pošte, končnih točk, strežnikov, oblačnih okolij in omrežij. To daje varnostnim ekipam širši pogled in se lahko odzovejo na varnostne grožnje z enega mesta.

 

Glavne prednosti Vision One platforme

 

XDR (Extended Detection and Response) zmanjša količino varnostnih obvestil in jih spremeni v uporabno in ustrezno število opozoril Centralna konzola varnostnim ekipam omogoča hiter odziv in reševanje incidentov, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje. Hkrati lahko vidijo, na katere sisteme je napad vplival, kako napad napreduje in kako ga premagati. Tak način dela je uporaben predvsem za manjše organizacije, ki imajo manj zaposlenih in manjši proračun. Glede na poročilo ESG Research Insights Report avtomatizirani sistemi, kot je platforma Vision One, nadomestijo osem zaposlenih s polnim delovnim časom. Vision One omogoča hitrejši odziv, blaži škodo in zagotavlja skladnost z ustreznimi predpisi To cost-effective rešitev prispeva k povprečnemu prihranku 25 % v okviru licenciranja

Kako XDR pomaga zdravstvenemu sektorju pri zaščiti pred kibernetskimi napadi?

Ko gre za kibernetske napade, hekerji ne diskriminirajo in vsako podjetje ali sektor je lahko tarča napadalcev. Vendar pa je le malo panog, ki so tako privlačne tarče kot zdravstveni sektor.

 

Biti član varnostne ekipe v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah ni lahko delo. Zdravstveni sektor je bil v zadnjih nekaj letih močno obremenjen z zahtevami po modernizaciji in digitalni transformaciji. Ne smemo pozabiti niti na pandemijo Covid-19. Vse to je povzročilo povečano ranljivost sistemov, kot so (BYOD, cloud, telemedicina, PACS in EHR) in večje število varnostnih napadov. Tehnologija XDR vam lahko pomaga.

 

Večje zdravstvene ustanove ali bolnišnice veljajo za kritične organizacije in se pričakuje, da bodo izpolnjevale minimalne varnostne zahteve. Na prvem mestu so zahteve po skladnosti z ustreznimi predpisi, kot so predpisi o varstvu podatkov.

Izvajalci storitev v zdravstvu imajo na voljo veliko občutljivih podatkov, vsi ti podatki pa morajo biti svojemu osebju stalno na voljo – ne glede na lokacijo. Omenimo še dejstvo, da se zdravstveni sektor močno zanaša na infrastrukturo OT, ki postaja vse bolj ranljiva za kibernetske napade. Zato je jasno, da izpolnjevanje minimalnih varnostnih zahtev ni dovolj.

V primeru varnostnega incidenta, ki lahko neposredno vpliva na delovanje zavoda, so varnostne ekipe dolžne takšen incident takoj prijaviti pristojnim organom. Prav tako morajo ekipe nenehno upoštevati smernice in poročila o ogroženosti vseh pristojnih institucij, da bi se izognili morebitnim tveganjem. Hitrost je ključna. Prej ko bo varnostni incident opažen in bodo sproženi protiukrepi, lažje bo popravilo škode.
 

Hitra reakcija in odziv na grožnje sta ključna

 

Kar se v teoriji sliši zelo preprosto, je v praksi pogosto zelo zapleteno. Tako so varnostne ekipe v zdravstvenem sektorju dobro seznanjene z naslednjimi izzivi:

  • Varnostne ekipe so nenehno bombardirane z varnostnimi opozorili. Nihče nima dovolj časa, da bi med tisoč opozorili hitro opazil in izločil tista, ki predstavljajo realno tveganje.
  • Izziv je tudi zelo kompleksna infrastruktura, ki je značilnost večine zdravstvenih ustanov. Vsak sistem je treba upravljati ločeno. Ne samo, da gre za dolgotrajen proces, ampak tak način dela zmanjšuje vidnost in povečuje možnost kibernetskih napadov.
  • Dodaten problem predstavljajo izolirani silosi informacij, ki vključujejo zamudno ročno delo. To seveda poveča možnost napake.

 

Hitra reakcija in odziv na grožnje je ključnega pomena, kar še posebej velja za zdravstveni sektor. To lahko pogosto otežijo zastareli zdravstveni sistemi. Sektor je namreč močno odvisen od podedovanih sistemov, ki uporabljajo zastarelo programsko opremo in so povezani z medicinskimi pripomočki (na primer diagnostične naprave).

Za ustrezno zaščito in izogibanje scenarijem, ki ogrožajo delovanje sistema, potrebujejo zdravstvene ustanove učinkovito rešitev, ki poveča vidljivost in nakazuje potencialno nevarne dejavnosti v celotni IT infrastrukturi. Takšna rešitev mora tudi filtrirati relevantna opozorila o grožnjah in nuditi priporočila za odzivanje na grožnje.

 

To lahko dosežemo z integracijo različnih varnostnih sistemov. Nato je treba med temi istimi sistemi vzpostaviti stalno komunikacijo. Informacije o grožnjah morajo prispeti pravočasno in se analizirati v osrednjem podatkovnem jezeru. Z vključitvijo globalnih podatkov o grožnjah v analizo lahko tveganja prepoznamo veliko hitreje.

 

V okviru zdravstvenega varstva je zelo pomembno, da izvajamo odkrivanje in analizo groženj tako na končni točki kot na ravni omrežja. To je pomembno, ker je pogosto nemogoče namestiti varnostno programsko opremo na sisteme medicinske tehnologije.

 

Trend Micro Vision One je rešitev zgrajena na tehnologiji XDR in omogoča povezovanje elektronske pošte, končnih točk, strežnikov, oblačnih okolij in omrežij. To daje varnostnim ekipam širši pogled in se lahko odzovejo na varnostne grožnje z enega mesta.

 

Glavne prednosti Vision One platforme

 

XDR (Extended Detection and Response) zmanjša količino varnostnih obvestil in jih spremeni v uporabno in ustrezno število opozoril Centralna konzola varnostnim ekipam omogoča hiter odziv in reševanje incidentov, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje. Hkrati lahko vidijo, na katere sisteme je napad vplival, kako napad napreduje in kako ga premagati. Tak način dela je uporaben predvsem za manjše organizacije, ki imajo manj zaposlenih in manjši proračun. Glede na poročilo ESG Research Insights Report avtomatizirani sistemi, kot je platforma Vision One, nadomestijo osem zaposlenih s polnim delovnim časom. Vision One omogoča hitrejši odziv, blaži škodo in zagotavlja skladnost z ustreznimi predpisi To cost-effective rešitev prispeva k povprečnemu prihranku 25 % v okviru licenciranja

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo prikaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?